Počet dnů

Rok Tropický den Tropická noc Letní den Teplý den Chladný den Mrazový den Ledový den Arktický den
2021 0 0 11 12 16 63 22 0
2020 17 0 47 59 60 75 7 0
2019 25 1 48 63 47 68 9 0
2018 30 3 62 71 48 70 15 0
2017 24 1 42 62 43 70 27 0
2016 16 1 55 60 69 71 17 0
Tropický den– den, kdy maximální denní teplota ve stínu překročila teplotu 30 °C.
Tropická noc– noc, kdy minimální noční teplota neklesla pod teplotu 20 °C.
Letní den– den, kdy maximální denní teplota měřená ve stínu dosáhla nejméně teploty 25 °C, ale nedosáhla 30 °C.
Teplý den– den, kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C.
Chladný den– den, kdy maximální denní teplota ve stínu nepřekročila teplotu 10 °C.
Mrazový den– den, kdy minimální teplota klesla pod 0,0 °C.
Ledový den– den, kdy maximální denní teplota nevystoupila nad –0,1 °C.
Arktický den– den, kdy maximální denní teplota nevystoupila nad –10,0 °C.